Annual Return of Earnings (ROE) submission deadline has been extended to 31 May 2016.

See notice from the Compensation Commissioner.

 

Die jaarlikse Ongevalle Opgawe van Verdienste (vir die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en- Siektes) se sperdatum is uitgestel na 31 Mei 2016.

Sien kennisgewing vanaf die Ongevalle Kommissaris.

Return of Earnings